Termes i Condicions

Home / Termes i Condicions


RUTES EN GRUP OBERT


* Les rutes en grup obert permeten la compra directa a la nostra pàgina web. No requereixen d’una quantitat mínima de persones per confirmar la sessió, per la qual cosa una vegada comprin els seus tiquets la ruta està assegurada.

* El Tour comença en el lloc i hora previstos. Per respecte a tots els assistents, el Guia iniciarà el Tour puntualment; és la seva responsabilitat estar en el punt d’inici a temps.


CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

* Una vegada realitzada la compra NO es permeten canvis ni devolucions. No obstant això, en cas de força major contactin amb nosaltres i valorarem el cas.

* Condicions meteorològiques. Els tours es duen a terme amb sol o amb pluja, no sent el mal temps una raó vàlida per cancel·lar el servei.
RUTES PRIVADES.

* Sempre li enviarem un correu electrònic amb els detalls del servei acordat, indicant dia i hora d’inici, punt de trobada i final. En cas que hi hagués algun error en aquests detalls, és la seva responsabilitat informar-nos al més aviat possible.

* No es considera cap servei com acceptat fins a haver rebut el pagament complet.

* Una vegada sol·licitat un servei, i després d’acceptació de la proposta de programa i econòmica, serà necessari que realitzi una paga i senyal, que serà d’almenys el 20% de l’import total. Aquest dipòsit no és reemborsable si el client decideix cancel·lar el tour.

* 7 dies naturals abans de la data del servei, serà necessari haver abonat l’import total del servei. Això pot variar lleugerament en cas que el servei inclogui entrades, transporti… elements externs a nosaltres, amb polítiques de cancel·lació potser més restrictives (p.i. Les reserves per visitar Park Güell han d’abonar-se completament 7 dies abans de la visita, per la qual cosa li demanarem completar el pagament 10 dies abans).

* En cas de contractació d’un servei amb menys de 7 dies d’antelació, serà necessari el pagament de la totalitat del mateix per a la seva confirmació.


CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

* Els dipòsits no són reemborsables si el client decideix cancel·lar el tour.

* En cas de cancel·lacions amb més de 7 dies d’antelació, es retornarà l’import abonat sense cap penalització (excepte el dipòsit inicial del 20%).

* Cancel·lacions amb menys de 7 dies d’antelació tenen una penalització del 100%

* Condicions meteorològiques. Els tours es duen a terme amb sol o amb pluja, no sent el mal temps una raó vàlida per cancel·lar el servei

* Cancel·lació d’una part del total de serveis reservats: En el cas en què diversos serveis haguessin estat reservats i el client hagués de cancel·lar només una part d’ells, la quantitat del dipòsit equivalent als serveis cancel·lats serà cobrada com a tarifa de cancel·lació. Si la cancel·lació s’efectués amb menys de 7 dies abans de l’inici del servei cancel·lat, el preu total de servei haurà de ser abonat.

* Força major: Les cancel·lacions per causa de força major seran estudiades amb la finalitat d’arribar a un acord. Haurà de presentar una prova de la causa que li hagi forçat a anul·lar el tour.CANVIS UNA VEGADA CONFIRMADA LA RESERVA

* Si necessita canviar la data o l’hora del seu tour, estem oberts a això però no podem garantir que sempre sigui possible, ser ja que tot depèn de la disponibilitat de Guia Oficial, i en cas d’incloure entrades o transport, de la disponibilitat d’aquestes. És possible que aquests canvis impliquin alguns costos associats, en cas que s’hagin comprat entrades o compromès algun servei extern amb despesa no reemborsableALTRES ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE

* El client és responsable d’informar sobre el punt de trobada: En el cas en què el client hagi reservat un tour abans de saber on s’allotjarà, o si hi hagués algun canvi d’allotjament, el client és responsable d’informar del punt de trobada corresponent.

* El client és responsable de facilitar-nos un telèfon mòbil de contacte, que estigui operatiu el Barcelona el dia del Tour: En cas de qualsevol incidència d’última hora hem de poder contactar amb vostès.

* El tour comença a l’hora acordada amb el client. Si el client arriba tard, haurà perdut aquest temps del tour. El temps perdut per retard del client no és reemborsable, i el tour acabarà a l’hora acordada al moment d’efectuar la reserva.

* Itinerari:El tour es centrarà en l’itinerari acordat, però existeix la possibilitat d’haver de canviar-ho segons climatologia i altres esdeveniments imprevisibles com el tràfic, les manifestacions, les obres en carrers i/o monuments.